Recruitment 2

 Số lượng tuyển dụng: 1 Giới tính: Không yêu cầu Tính chất công việc: Giờ hành chính Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Thời gian thử việc: 2 tháng Mô tả - Lên kế hoạch Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình marketing tại các ...
Xem Chi Tiết

Recruitment 4

 Số lượng tuyển dụng: 1 Giới tính: Không yêu cầu Tính chất công việc: Giờ hành chính Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Thời gian thử việc: 2 tháng Mô tả - Lên kế hoạch Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình marketing tại các ...
Xem Chi Tiết

Recruitment 3

 Số lượng tuyển dụng: 1 Giới tính: Không yêu cầu Tính chất công việc: Giờ hành chính Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức Thời gian thử việc: 2 tháng Mô tả - Lên kế hoạch Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình marketing tại các ...
Xem Chi Tiết

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.