Tổ chức thôi nôi cho bé Gia Khôi tại nhà hàng Ngọc Sương quận 3