TỔ CHỨC THÔI NÔI CHO BÉ TẠI ADORA CHỦ ĐỀ HOÀNG TỬ ( bé Tuấn Khang – RUBY)